Analysis summary of BAOTINTUC.VN

BAOTINTUC.VN has title "Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, Tin tức thời sự | BáoTinTức.vn" , and ranked Alexa top "93,642" ,and describes itself as "Tin tức, báo tin tức - Cơ quan báo chí của Đảng nhà nước, tin tức cập nhật thời sự, pháp luật, kinh tế, đời sống, xã hội trong nước và quốc tế." . It also want to be searched by these keywords, "Chính trị,Xã hội,Kinh tế,Giáo dục,Thế giới,Tham khảo,Dân tộc,Miền Núi,Văn hóa,Thế thao".
BAOTINTUC.VN uses jQuery which is a fast, small, and feature-rich JavaScript library.

Every information is the result from exhaustive analysis by dot info group

General Information

Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, Tin tức thời sự | BáoTinTức.vn

BAOTINTUC.VN

Chính trị,Xã hội,Kinh tế,Giáo dục,Thế giới,Tham khảo,Dân tộc,Miền Núi,Văn hóa,Thế thao

Tin tức, báo tin tức - Cơ quan báo chí của Đảng nhà nước, tin tức cập nhật thời sự, pháp luật, kinh tế, đời sống, xã hội trong nước và quốc tế.

Website rank is based on average 3 month traffic from alexa.com

Wordpress Information

BAOTINTUC.VN does not use wordpress. Find top wordpress websites

If you want extensive wordpress theme, plugin information and live websites using it, visit thewordpress.info

jQuery Information

BAOTINTUC.VN is powered by jQuery and appears to use 4 jQuery library.

Used jQuery Library

jquery.carouFredSel-5.5.5-packed.js
jquery.magnific-popup.js
jquery.min.js
jquery.simplyscroll-1.0.4.min.js
You can find jQuery plugins and snippets and live websites using those in thejquery.info

Bootstrap Information

BAOTINTUC.VN does not use Bootstrap. Find top bootstrap websites

You can find Bootstrap examples and snippets, and live websites using those in thebootstrap.info

Font Awesome Information

BAOTINTUC.VN does not use Font Awesome. Find top font awesome websites

You can find Font Awesome examples and snippets, and live websites using those in fontawesome.info